MİSYON

Sosyal, ekonomik, politik ve kültürel politikaların etkilediği işgücü piyasasında ve çalışma hayatında; yeni mezun Mülkiyeliler için kamu ve özel sektörde iş olanaklarının araştırılması ve artırılması, çalışmakta olan Mülkiyelilerin daha etkili ve üst görevler edinmesini sağlamaya dönük çalışmaların yapılması, Mülkiyeli öğrencilerin değişen istihdam koşullarına uyumlarının geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, bu amaç için mezunlar, öğrenciler, Mülkiyeliler Birliği ve Fakültemiz arasındaki dayanışmayı artırmaktır.